۱- فرشتگان مقرب پروردگار

۲- حضرت خضر و حضرت عیسی (ع)

۳- ملائکه ای که در روز عاشورا برای یاری حضرت سیدالشهدا (ع) فرود

آمدند که آن حضرت اذن یاری ندادند و آن ملائک به دستور خداوند در حرم آن

حضرت تا هنگام ظهور مشغول عبادت و دعا برای زائرین هستند تا زمان

ظهور امام زمان (عج) ایشان را یاری نمایند .

۴- ملائکه ای که با حضرت نوح در کشتی بودند ٬ ملائکه ای که با حضرت

ابراهیم بودند هنگامی که ایشان را به آتش افکندند ٬ ملائکه ای که با حضرت

موسی بودند هنگامی که ایشان را از دریا عبور دادند ٬ ملائکه ای که با

حضرت عیسی بودند هنگامی که ایشان را به آسمان بردند

۵- ۳۱۳  نفر از برگزیدگان مومنین ( به روایتی از امیر مومنان (ع) اکثر اصحاب

مهدی (عج) جوانند و پیر در آنها یافت نمی شود جز مثل سرمه در چشم و

نمک در غذا )

۶- اصحاب کهف و جمعی از جنیان

۷- گروه زیادی از مردگان که در زمان حیاتشان با حضرت عهد بسته و بیعت

نمودند